Termeni si conditii - www.cautdemunca.com

Confidentialitatea si protectia datelor dvs. cu caracter personal este unul dintre angajamentele companiei noastre ALEXVALENT PRO CONS S.R.L..

Prin urmare, acordam acestui subiect o atentie deosebita astfel incat sa asiguram prelucrarea datelor dvs. personale in conformitate cu principiile definite in legislatia privind protectia datelor aplicabila in Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

Datele personale reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori specifici fizici, psihologici, mentali, de identitate economica, culturala sau sociala.
Aceasta politica de confidentialitate si protectie a datelor personale priveste datele clientilor nostri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care ne contacteaza si viziteaza, precum si ale reprezentantilor acestora, potentiali angajati, colaboratori, ale utilizatorilor produselor si serviciilor noastre etc. si se aplica atat datelor colectate prin intermediul paginii web www.cautdemunca.com, cat si tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail, aplicatii sau prin alte contacte offline.

Prezenta Politica de confidentialitate si protectie a datelor personale se aplica firmei ALEXVALENT PRO CONS S.R.L., in considerarea calitatii acestuia de Operator de date cu caracter personal, adica pentru acele situatii cand ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prin natura activitatii sale, ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. are, in anumite situatii, calitatea de imputernicit al unor operatori de date cu caracter personal, caz in care activitatile de prelucrare a datelor personale sunt supuse acordurilor de prelucrare incheiate in conditii de legalitate cu astfel de operatori, pentru care ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. este imputernicit. Aceasta politica de confidentialitate si prelucrare a datelor personale nu se refera la situatiile in care ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. este imputernicit al unor operatori de date personale.

Prezenta Politica de confidentialitate si protectie a datelor personale descrie:
- scopurile pentru care colectam si folosim datele dvs. personale;
- motivele pentru care prelucram datelor pentru aceste scopuri;
- categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si prelucram;
- durata prelucrarii acestor date personale;
- drepturile pe care le aveti in calitate de persoane vizate si modul in care le puteti exercita;
- cui dezvaluim sau am putea dezvalui datele personale;
- informatii pe care speram sa vi le transmitem in mod transparent si usor de citit, pentru a intelege ce dorim sa va comunicam.

1. Cine are responsabilitatea prelucrarii datelor personale?
S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. persoana juridica romana avand sediul in Botosani, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J7/399/28.06.2021, avand cod fiscal RO44501518
Compania mentionata mai sus, ALEXVALENT PRO CONS S.R.L., controleaza activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale, in calitate de Operatori de Date, in sensul Regulamentului EU 2016/679, regulament disponibil la adresa: .eur-lex.europa.eu/legal-content/RO
Compania este responsabila sa asigure indeplinirea obligatiilor sale de informare a Persoanelor Vizate prevazute la art. 13 si art. 14 din Regulament GDPR.
De asemenea, ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. este responsabila in privinta exercitarii drepturilor dvs. in calitate de persoane vizate, drepturi pe care va invitam sa le exercitati in acord cu cele mentionate mai jos.

2. Responsabilul cu Protectia Datelor
In cadrul S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. a fost desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor , care poate fi contactat la adresa de email: office@cautdemunca.com.
Puteti sa va exercitati oricare dintre drepturile mentionate mai jos si sa aflati mai multe despre acestea, prin trimiterea unui mesaj scris in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor. Ne angajam sa tratam intotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atentie si sa raspundem intrebarilor pe care le aveti in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitari valide.

3. Scopurile, temeiurile prelucrarii si categoriile de date personale prelucrate
In contextul interacțiunii cu ALEXVALENT PRO CONS S.R.L., dvs., in calitate de persoana fizica, puteti fi subiectul activitatilor de prelucrare a datelor personale pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri de mai jos.
In mod uzual, produsele si serviciile ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. se adreseaza companiilor (B2B).
3.1 Daca sunteti client existent sau potential sau partener de afaceri al ALEXVALENT PRO CONS S.R.L.. , precum si/sau utilizator al paginii www.cautdemunca.com
3.2 Daca sunteti reprezentantul legal sau persoana de contact, angajatul sau alt colaborator al unui client sau potential client al ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. sau al unui partener de afaceri al ALEXVALENT PRO CONS S.R.L., in relatia comerciala cu ALEXVALENT PRO CONS S.R.L..
Furnizarea serviciilor si produselor de catre compania ALEXVALENT PRO CONS S.R.L.
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregati si a furniza serviciile si produsele solicitate de la noi, in nume propriu sau putem utiliza datele personale pentru a gestiona relatia cu clientul pe care il reprezentati. Ne bazam in acest caz pe executarea unui contract ca temei al prelucrarii datelor personale sau pe interesul legitim in furnizarea serviciilor din domeniul nostru de activitate si in gestionarea relatiei cu clientii nostri ca temei al prelucrarii datelor personale, dat fiind ca de fiecare data cand alegeti optiunile de mai sus sunteti de acord cu termenii si conditiile de realizare a acelui serviciu.
Comunicarea cu dvs.
Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs, in legatura cu solicitarile dvs. si/sau cu orice alte aspecte relevante legate de relatia comerciala a ALEXVALENT PRO CONS S.R.L., cu entitatea pe care o reprezentati. De asemenea, si in acest caz, ne bazam pe executarea contractului sau interesul legitim de a furniza serviciile noastre in domeniul nostru de activitate si in gestionarea relatiei cu clientii nostri ca temei al prelucrarii datelor personale.
Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege
Exista posibilitatea sa prelucram unele dintre datele dvs. personale in contextul furnizarii serviciilor in baza obligatiilor legale provenite din legislatia care reglementeaza activitatea furnizorilor de servicii din aria managementului de resurse umane sau din alte prevederi legale specifice care guverneaza activitatea noastra. In acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date tin de obligatia legala pe care o avem.
3.3 Daca sunteti solicitant pentru un loc de munca/stagiu
In ceea ce priveste datele personale continute in CV-urile pe care le primim in vederea ocuparii unei pozitii in cadrul ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. sau in cadrul companiilor pentru care furnizam servicii de recrutare, folosim aceste date personale pentru a evalua calificarile solicitantilor pentru astfel de pozitii, inclusiv pentru o pozitie in cadrul programelor de stagiu sau internship.
Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse in CV-uri, detalii despre educatie si formare, calificarile profesionale, precum si alte date personale pe care le-ati putea furniza direct catre noi.
Ne bazam prelucrarea datelor personale pe consimtamantul dvs. exprimat o data cu transmiterea CV-ului si, ulterior, pe baza incheierii si executarii contractului.
3.4 Daca sunteți utilizator al paginii noastre web www.cautdemunca.com
Pagina web www.cautdemunca.com colecteaza in mod automat anumite informatii, pe care le stocheaza in rapoartele sale de trafic. Informatiile despre care vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitati, regiunea sau localizarea generala de unde accesati paginile web, precum si tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv de pe care accesati. In plus, colecteaza si un istoric paginilor pe care le accesati.
Utilizam aceaste informatii in temeiul interesului nostru legitim de a observa in ce masura paginile noastre web corespund nevoilor de afisare ale dispozitivului dvs. particular, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci cand livreaza pagini catre anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendinte, a observa modul in care utilizatorii pot naviga mai bine in paginile noastre.
3.5 Informatii pe care le colectam in mod automat. Cookie-uri
Pe pagina noastra web www.cautdemunca.com colectam automat anumite informatii prin intermediul cookie-urilor.
3.6 Informatii pe care le colectam de la terte parti
Este posibil sa primim date personale ale dumneavoastra si prin alte surse, chiar daca nu ni le furnizati in mod direct, de la terte parti care au dreptul sa partajeze cu noi datele dumneavoastra.
Printre acestea se pot numara parteneri de afaceri, parteneri in cadrul activitatilor de marketing sau organizare de evenimente, parteneri in privinta serviciilor de recrutare etc. Atunci cand utilizati unele dintre aceste servicii efectuate de terti, furnizati voluntar date personale care pot fi directionate catre noi daca acestia au acceptul explicit al dumneavoastra.
3.7 Prelucrarea in alte scopuri
Nu prelucram datele dvs. personale in alte scopuri secundare decat cele pentru care au fost colectate initial, fara un consimtamant prealabil, fara un interes legitim sau fara un temei legal.
Dezvaluim datele dvs. personale catre terti?
In anumite circumstante, vom partaja datele personale cu terte parti:
Furnizori terti de servicii ‐ este posibil sa folosim furnizori de servicii pentru a prelucra sau stoca datele dvs. personale in numele nostru. In aceasta categorie pot fi incluse servicii precum: stocarea datelor in cloud, servicii de contabilitate, dezvoltare software, transmiterea de materiale de marketing, servicii specifice evenimentelor, conferintelor etc.
Autoritati competente ‐ in cazul unor cereri intemeiate pe prevederi legale, furnizam datele dvs. catre autoritatile competente, atunci cand aceasta este strict necesara pentru detectarea unor fraude, fapte penale si, in general, atunci cand prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerinte.
✓ Atunci cand ne solicitati expres acest lucru sau ne autorizati in mod expres dezvaluirea datelor dumneavoastra.
✓ In cazul unor situatii urgente sau cazuri de forta majora.
✓ In cazul in care dezvaluirea este necesara pentru a solutiona litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept in instanta.
✓ In cazul evenimentelor, conferintelor si altor asemenea pe care Romanian Software le organizeaza, sponsorizeaza sau sustine in orice maniera, la care luati parte si numai ca urmare a consimtamantului dvs. exprimat in legatura:
        (i) cu preluarea imaginii dvs. in materiale foto si/sau video si
        (ii) aducerea la cunostinta dumneavoastra a scopurilor si modalitatilor in care ar putea fi folosite astfel de materiale foto/video.
Va asiguram ca nu vindem datele dvs. personale catre nici o alta entitate, persoana fizica sau juridica.
Cat timp pastram datele dvs. personale?
- Limitam durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunostinta.
- Revizuim necesitatea pastrarii in continuare a datelor dvs personale. Anual, analizam datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si continuarii prelucrarii doar pentru datele al caror scop al prelucrarii este actual.
- Stergem datele dvs. personale:
        ✓ imediat, ca urmare a unei solicitari transmise de dumneavoastra, cu exceptia datelor a caror prelucrare/furnizare este impusa de o prevedere legala, caz in care durata de pastrare va fi cea prevazuta in legislatia obligatorie aplicabila;
        ✓ la expirarea termenelor de stocare definite in procedurile si politicile interne sau a termenelor prevazute contractual, daca nu exista o contrangere legala cu privire la stergerea datelor si inregistrarilor;
- Este posibil sa pastram datele dvs personale in cazul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.
- In cazul in care pastrarea datelor dvs. personale este necesara in scopuri specificate de lege, putem pastra in continuare aceste date.
Cum asiguram securitatea datelor dvs. personale? Sunt acestea in siguranta?
- Asiguram pastrarea in siguranta datele dvs. personale, prin implementarea unor masuri tehnice corespunzatoare si a unor masuri organizatorice adecvate protectiei necesare a datelor.
- In conformitate cu legislatia aplicabila, am definit si implementat politici si controale interne pentru a preveni accesul neautorizat si folosirea neadecvata a datelor personale.
- Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja si securiza datele personale, vizand in mod special prevenirea prelucrarii neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.
- Am implementat masuri pentru identificarea riscurilor, pentru prevenirea si/sau descoperirea breselor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate si a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea acestora si recuperarea datelor personale.
- De asemenea, am implementat masuri si proceduri pentru respectarea obligatiilor ce ne revin in temeiul legislatiei aplicabile in cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligatiile legate de notificarea autoritatii de supraveghere competente, precum si notificarea si informarea dumneavoastra, dupa caz.
- In cazul angajatilor nostri, contractorilor, furnizorilor si colaboratorilor ALEXVALENT PRO CONS S.R.L., limitam si restrictionam accesul acestora la datele personale pe care le prelucram, la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunand obligatii stricte de confidentialitate.
- • De asemenea, am implementat si derulam o politica de instruire continua a personalului nostru in legatura cu prelucrarea datelor personale.
- • Periodic desfasuram un audit intern al sistemului nostru de management, precum si ale furnizorilor si partenerilor nostri, pentru a ne asigura de imbunatatirea nivelului de protectie si siguranta a datelor dvs. personale pe care le prelucram.
- • Tot periodic suntem supusi unor verificari independente si profesionale, cum ar fi: audit extern privind standarul international ISO 27001 privind Securitatea Informatiilor (ISO/IEC 27001:2005 ‐ Tehnologia informatiei ‐ Tehnici de securitate ‐ Specificatii ale sistemelor de management a securitatii informatiei) sau audit extern privind standardul international ISO 9001 privind Managementul Calitatii (ISO 9001 Sisteme de management a calității.;
Transferam datele dvs. personale in afara UE sau SEE?
Nu transferam datele dvs. personale catre organizatii internationale sau tari in afara Spatiului Economic European.
Care sunt drepturile dvs. in legatura cu datele personale ale dvs.?
In calitate de persoane protejate (vizate), GDPR va ofera o serie de drepturi, inclusiv:
dreptul de acces ‐ puteti obtineti confirmare daca datele dvs. personale sunt prelucrate de noi si, in caz afirmativ, detalii solicitate relevante ale acestor activitati de prelucrare;
dreptul la rectificare ‐ ne puteti trimite o solicitare pentru rectificarea datele dvs. personale, daca acestea sunt incorecte;
dreptul de a sterge ‐ va permite sa obtineti stergerea datelor dvs. cu caracter personal in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare în legatura cu scopurile pentru care au fost colectate);
dreptul la restrictii ‐ va permite sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel de solicitare);
dreptul de a obiecta ‐ va puteti opune prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale, în conditiile si limitele stabilite de lege;
dreptul la portabilitatea datelo ‐ va permite sa primiti datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit, si care poate fi citit de calculatoare uzuale sau sa transmiteti aceste date altui operator de date.
    Suntem bucurosi sa va asiguram ca am definit si implementat intern un set de mecanisme si instructiuni specifice pentru a va permite exercitarea acestor drepturi in conditiile legislatiei aplicabile. Acestea vor fi rafinate si imbunatatite pe masura utilizarii acestora si, periodic, vor fi verificate si revizuite pentru a asigura continua lor conformare cu legislatia GDPR.
    Puteti sa va exercitati oricare dintre drepturile dvs. mentionate mai sus in legatura cu prelucrarea datelor personale si sa aflati mai multe despre acestea, prin trimiterea unui mesaj scris in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor la office@cautdemunca.com.
    Ne angajam sa tratam intotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atentie si sa raspundem intrebarilor pe care le aveti in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitari valide.
    De asemenea, va reamintim ca aveti dreptul sa depuneti plangeri legate de protectia datelor dvs. personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal avand pagina web: http://dataprotection.ro
Actualizarea Politicii de Confidentialitate si Protectie a Datelor
    Prezenta politica de prelucrare a datelor personale este in vigoare de la data inscrisa ca “ultima actualizare”, dupa cum este mentionat mai sus, la inceputul acesteia.
    Aceasta poate suferi modificari ulterioare. Prin eventualele modificari si actualizari ulterioare ale prezentei politici, ne obligam sa nu aducem atingere in nici un fel drepturilor dvs mentionate in prezenta versiune. In cazul in care astfel de modificari ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dvs. in legatura cu datele dvs. personale, ne obligam sa va aducem in mod explicit acest lucru la cunostinta si sa va solicitam consimtamantul, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    Toate modificarile ulterioare vor fi prezentate in aceasta pagina, iar in cazul in care acestea sunt semnificative, le vom evidentia. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidentialitate sunt pastrate in arhiva ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. pentru consultare.
    Orice fel de actualizari viitoare ale politicii vor intra in vigoare la data publicarii lor pe paginile www.cautdemunca.com

DREPTURI DE AUTOR

    Intregul continut al site-ului www.cautdemunca.com, respectiv date, imagini, texte, grafica, simboluri, clipuri audio/video, elemente de web-design, scripturi sau programe, reprezinta proprietatea S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L.., fiind protejate de legea privind protectia drepturilor de autor.
    Informatiile si materialele folosite in acest site sunt rezervate de S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. Folosirea oricarui text, imagine, material, fisier sau obiect de constructie din acest site in alte scopuri decat cele necomerciale si cele specificate in site, fara acordul scris al S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L.., este interzisa, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor.
    Utilizarea oricarui element dintre cele mentionate anterior, fara acordul prealabil al detinatorilor de drept, va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare.
DREPTUL CONSUMATORULUI DE DENUNTARE UNILATERALA A CONTRACTULUI
    Raporturile comerciale dintre cumparator si S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. prin intermediul site-ului www.cautdemunca.com sunt reglementate oficial de Ordonanta Guvernamentale nr. 130/2000, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
    Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.
CONDITII DE UTILIZARE. GARANTII SI LIMITARI
    Prezentul site, impreuna cu ansamblul informatiilor continute, este furnizat ca atare, in masura disponibilitatii, fara existenta unei declaratii de garantie sau aprobare, explicita sau implicita.
    S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. nu garanteaza ca website-ul, serverele pe care acesta este gazduit sau e-mail-urile trimise de reprezentantii sai, nu contin virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator.
    Utilizatorul foloseste site-ul pe propria sa raspundere, S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. fiind exonerat de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ului respectiv de informatiile utilizate de pe site.
    Nu garantam ca utilizarea acestui site va fi neintrerupta sau fara erori. Prin derogare de la orice prevedere a acestor termeni si conditii, in masura maxima admisa de lege, nu vom fi responsabili pentru functionarea sau disponibilitatea site-ului, indiferent de motivele sau factorii care au condus la intreruperea sa.
    Nu oferim nicio garantie in ceea ce priveste conditiile de comunicatie ale utilizatorilor, inclusiv starea de functionare a computerului personal. Mai mult decat atat, printre informatiile publicate pe site nu se regaseste niciuna care sa faca trimitere la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorului si site.
    Accesarea www.cautdemunca.com se face exclusiv prin vointa dumneavoastra. S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. nu se face raspunzator de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor sau a informatiilor de pe site. Nu acordam niciun fel de garantie referitoare la continutul si utilizarea acestui site. Informatiile publicate corespund realitatii la momentul inscrierii lor pe site sau al actualizarii paginilor ce compun site-ul.
    Pentru a primi o oferta comerciala, va rugam sa contactati unul dintre reprezentantii S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. .
    S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment datele de pe site, in functie de schimbarile ce au loc cu privire la serviciul/serviciile oferit/e. S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. nu declara, nu garanteaza, nu aproba si nu isi asuma niciun fel de responsabilitate in ceea ce priveste site-urile externe care contin link-uri catre acest site. Niciun site extern pe care-l vizitati ca urmare a accesarii unui link inclus pe pagina www.cautdemunca.com nu se afla sub verificarea si controlul S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L. iar vizitarea site-ului extern se face exclusiv pe raspunderea dumneavoastra. Toate cererile privind solicitarile de demo-uri gratuite, oferte speciale, descarcarea diferitelor documente din site sau abonarea la newsletter presupun prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Politica noastra de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal
Politica privind Cookie-urile
    Pentru a ne asigura ca aplicațiile publicate in aceasta pagina web funcționează corect folosim fișiere denumite cookie pe echipamentul dumneavoastră.
Ce sunt cookie-urile?
    Un cookie este un fișier de dimensiune foarte mica pe care o pagina web îl salvează pe computerul sau pe echipamentul mobil când accesați pagina web. Cu ajutorul acestui fișier pagina web poate retine acțiunile si preferințele dumneavoastră (spre exemplu identificatorul sesiunii, limba selectata, dimensiunea fontului sau preferințele de vizualizare) pentru o anumita perioada de timp pentru a nu fi dumneavoastră nevoit sa le selectați din nou de fiecare data când reveniți pe pagina web sau când navigați dintr-o secțiune in alta a paginii web.
    Cookie-urile nu va pot identifica pe dumneavoastră ca persoana.
Cum folosim cookie?
    Pagina noastră web folosește cookie-uri de doua tipuri, cele care expira o data cu terminarea sesiunii de navigare pe pagina web si cele persistente care rezida pe echipamentul dumneavoastră pentru o perioada lunga de timp chiar si daca opriți echipamentul.
    Acceptarea utilizării cookie-urilor nu este strict necesara pentru a putea vizualiza pagina web, dar va asigura o experiența mai plăcută. Puteți șterge sau bloca cookie-urile, dar daca faceți acest lucru anumite funcționalități ale acestei pagini web ar putea sa nu mai funcționează in felul in care au fost gândite.
   Informațiile din cookie-uri nu sunt folosite pentru a va identifica personal, iar datele sunt in întregime sub controlul nostru. Cookie-urile nu sunt folosite in niciun alt scop care sa nu fie menționat in cadrul acestei politici.
    Cookie-urile pe care le folosim pentru site-ul nostru sunt următoarele:

Tipul de Cookie Descriere Durata de pastrare Setări
Cookie care permit navigarea pentru utilizatorii autentificați Aceste cookie-uri permit navigarea in cadrul aplicațiilor publicate in aceasta pagina web fără a solicita utilizatorului sa se autentifice succesiv de fiecare data când accesează o alta aplicație.
Aceste cookie-uri expira o data cu sesiunea de navigare.
wfwaf-authcookie ‐ sesiune
wordpress_logged_in ‐ tip sesiune
wordpress_sec ‐ s esiune
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru utilizarea aplicațiilor din cadrul paginii web.
Cookie-uri care permit menținerea preferințelor dumneavoastră Aceste cookie-uri facilitează menținerea preferințelor dumneavoastră privind dimensiunea fontului, limba selectata, preferințe de vizualizare si alte opțiuni pe care le selectați in cadrul aplicațiilor. _icl_current_language ‐ 1 zi
wp-settings-time ‐ 1 zi
Puteți configura setările browser-ului pe care îl utilizați pentru a bloca aceste cookie-uri.
Cookie-uri care permit îmbunătățirea performantei aplicațiilor din cadrul paginii web. Aceste cookie-uri colectează informații privind modul in care utilizatorii utilizează aplicațiile publicate in cadrul paginii.
Informațiile sunt folosite pentru a îmbunătății funcționarea si performanta aplicațiilor din cadrul paginii web.
_ga
_gid
_gs ‐ sesiune
_gu ‐ 1 zi
_gw ‐ 1 zi
Puteți configura setările browser-ului pe care îl utilizați pentru a bloca aceste cookie-uri.
Cookie-uri de la terți Folosim cookie-uri de la terți pentru a urmări si a analiza nivelul de utilizare si volumul de trafic si de utilizatori pe pagina noastră web.
Aceste informații sunt folosite in principal in scop statistic.
_ga Puteți configura setările browser-ului pe care îl utilizați pentru a bloca aceste cookie-uri.

Cum puteți controla cookie-urile?
    Puteți controla sau șterge cookie-urile in funcție de preferințele dumneavoastră, pentru detalii puteți vizita: aboutcookies.org
    Puteți șterge toate cookie-urile care exista deja pe echipamentul dumneavoastră si puteți configura aproape orice browser web sa blocheze utilizarea acestora. Daca faceți acest lucru, este posibil sa fiți nevoit sa ajustați manual anumite preferințe de fiecare data când vizitați o pagina web, iar anumite servicii sau funcționalități ar putea sa nu mai funcționeze.
Cum ne puteti contacta?
    Puteți trimite orice fel de întrebări sau solicitări la: office@cautdemunca.com.
    Sau la telefon: +40 759 504 396
    Website: www.cautdemunca.com
SECURITATE
    Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea si/sau copierea de informatii cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea actiuni vor fi pedepsite conform legii.
LEGISLATIE
    Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul S.C. ALEXVALENT PRO CONS S.R.L.. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, conflictul va fi solutionat de competenta instanta judecatoreasca de la sediul social al administratorului site-ului, in conformitate cu legile romane in vigoare.
    Va multumim!
    Ultima actualizare a documentului: 06.06.2023